Spaans


SPAANS 1A
Lesmoment : woensdag van 20.30 - 22.00 uur
Lesgeefster : Mevr. Chris Van Vreckem

SPAANS 1B
Lesmoment : donderdag van 20.30 - 22 uur
Lesgeefster : Mevr. Chris Van Vreckem

Programma:
 • zichzelf kunnen voorstellen + begroetingen
 • verschil ser/estar
 • plaatsbepalingen aangeven
 • het straatbeeld: zaken die we zien kunnen benoemen en aanduiden
 • alle werkwoorden in tegenwoordige tijd –ar / -er / -ir
 • telwoorden
 • het huis + meubelen
 • de supermarkt + soorten groenten/fruit
 • inkopen doen
 • de maanden/dagen
 • het uur
 • de dagindeling kunnen verwoorden
 • de Spaanse gerechten 

Er is steeds een deel theorie + praktische oefeningen om deze in te oefenen ( +/- 1 uur) en een deel losse praatoefeningen aan de hand van foto’s die moeten geraden of beschreven worden (typisch Spaanse monumenten, steden, feesten, gebruiken ….)


SPAANS 2
Lesmoment : donderdag van 19 - 20.30 uur
Lesgeefster : Mevr. Chris Van Vreckem

Programma
 • tapas
 • kledingstukken
 • persoonlijke voornaamwoorden
 • de familiebanden
 • de beroepen
 • de uiterlijke beschrijving van personen
 • naast te inoefening van de tegenwoordige tijd die in het 1°jaar gezien werd, gaan we verder met de futuro, de gerundio , de perfecto, de imperativo en de preterito
 • het hotel + soorten logies in Spanje
 • de weg vragen en aanduiden/een Spaanse gids begrijpen
 • op bezoek bij de dokter + lichaamsdelen
 • vrije tijd in Spanje

Net als in jaar 1 is er steeds een deel theorie + praktische oefeningen om deze in te oefenen ( +/- 1 uur) en een deel losse praatoefeningen aan de hand van foto’s die moeten geraden of beschreven worden ( typisch Spaanse monumenten, steden, feesten, gebruiken ….).

SPAANS 3

Lesmoment : woensdag van 19.00 - 20.30 uur
Lesgeefster: Mevr. Chris Van Vreckem

Zoals het Europees Referentiekader voor talen voorziet, trainen we de verschillende vaardigheden : we lezen korte teksten, beantwoorden hierover vragen, we luisteren naar korte luisterfragmenten en proberen die samen te vatten, we spreken over onze eigen ervaringen, ...

Om die activiteiten mogelijk te maken , moeten we uiteraard bepaalde grammaticale onderwerpen aansnijden. Wat staat er zoal op het grammaticale programma ?

 • We praten over onze dagelijkse bezigheden en herhalen hiervoor alle categoriëen van de presente de indicativo met uitbreiding van woordenschat
 • We staan stil bij het verschil tussen “por “en “para”
 • We praten over het verleden en leren zo de verschillende verleden tijden ( imperfecto, indefinido en perfecto ) correct te gebruiken
 • We maken plannen en praten over onze dromen : zo leren we het juiste gebruik van futuro en condicional
 • We praten over wat mag of moet en passen imperativo en andere vormen van bevel of aanbevelingen toe

Naast de grammaticale uitleg en de concrete toepassingen in korte spreekoefeningen, hebben we ook oog voor de rijke Spaanse cultuur uit de verschillende regio’s. Luisteroefeningen aan de hand van liedjes, korte reportages ( Cava Codorniu, Spaanse regio’s, Semana Santa, etc), items uit de Spaanse actualiteit vullen de avond verder aan.

De cursisten die graag lezen , kunnen leesmateriaal op hun niveau uitlenen.


SPAANS 4
Lesmoment : donderdag van 19.00 tot 20.30 uur
Lesgeefster: Mevr. Hilde Van der Cruyssen

Programma

In het anderhalve uur les per week trainen we de verschillende vaardigheden : we lezen allerhande tekstfragmenten, beantwoorden hierover vragen of geven hierover onze mening , we luisteren naar korte fragmenten en proberen die samen te vatten, we spreken over onze eigen ervaringen , ...

We snijden de volgende grammaticale items aan:

 • Herhalen van presente de indicativo en verleden tijden
 • Aanleren en correct gebruiken van specifieke Spaanse zinsstructuren ( perífrasis verbal)
 • Aanleren en juist gebruiken van subjuntivo in zinnen zoals “Ik wil dat ..., ik denk niet dat ..., ik hoop dat ..., ik vind het goed dat ..., etc.;
 • Praten over “wanneer, waarom, op welke voorwaarde, op welke manier, ... iets gebeurt met oog voor het juiste gebruik van subjuntivo en indicativo

Wanneer we die grammaticale thema’s behandelen , doen we dat niet alleen met een theoretische uitleg en specifieke oefeningen, maar proberen we dat ook toe te passen in gerichte spreekoefeningen.

We volgen ook de Spaanse evenementenkalender aan de hand van luisteroefeningen en haalbaar tekstmateriaal. Zo leren we de typische Spaanse feesten kennen zoals die in de verschillende regio’s en in de Spaanstalige gemeenschap in België worden georganiseerd. We proberen de Spaanse actualiteit te volgen via korte nieuwsberichten en bespreken thema’s die te maken hebben met de rijke Spaanse folclore en cultuur: het karakter van de Spanjaard, de paradores, de Camino de Santiago, ...

De cursisten die graag lezen, kunnen extra leesmateriaal dat aangepast is aan hun niveau, uitlenen.


SPAANS 5
Lesmoment : donderdag van 20.30 tot 22.00 uur
Lesgeefster: Mevr. Hilde Van der Cruyssen